Nostalgisvängen flyttar

till facebook!

Vi fortsätter på facebook

Nostalgisvängens styrelse har beslutat att avveckla hemsidan. Vi kommer självklart att finnas kvar på facebook.

Du hittar oss på:  https://www.facebook.com/nostalgisvangen

Styrelsen